divendres, 24 de juliol del 2009

ENTREGA DE MEDICAMENTS AL CENTRE DE SALUT MENTAL DALAL XEL DE THIES (SENEGAL)

Un any més l'Associació per la Solidaritat del nostre municipi ha fet entrega de medicaments al centre de Santé Mental Dalal Xel de Thies (Senegal) per un valor de 3.000 €. Disposem de tots els documents i justificants: transferència bancària,
presupost i factura d'entrega de la farmàcia.

MOLTES GRÀCIES A TOTS!